Sona Erdi

Cumartesi, Şubat 13, 2021 @ 17:00 - Pazar, Şubat 14, 2021 @ 17:00
Ücretsiz

Etkinlik Türü                  : Ücretsiz Eğitim

Katılım Belgesi              : Evet

Katılımcı Türü               : Oda Üyesi

Etkinlik Platformu      : Zoom Webinar

Eğitimci                           : Ramazan Duman

                                              Netcad / Kıdemli Teknik Hizmetler Uzmanı

Eğitim Tarihi                : 13 – 14 Şubat 2021  

Eğitim Saati                  : 17:00 – 20:00

 

Eğitim İçeriği:

NETCAD 8.0'A GEÇİŞ

-Kolay Proje Yönetimi ve Kolay/Hızlı Katman Yönetimi

-Online Haritalar ve GE Projelerde Kolay ve Gelişmiş Kullanımı

-Gelişmiş CAD Yetenekleri ile Daha Kolay Projelendirme

-CAD Verilerinin Sözel Verilerle İlişkilendirilebilmesi

- VT Gereksinimi Olmadan Tematik, Etiket vb. İşlemlerin Yapılabilmesi

-Gelişmiş Veri Düzenleme Yetenekleri

-Kolay Import/Export

-Nokta Bulutu Desteği

-Kolay Çıktı İşlemleri ve Layout Kullanımı

NETMAP

-Netmap Projesi Oluşturulma ve Hazırlık İşlemleri

-İmar Projelerinin Sayısallaştırması

-2019/13 Şablonuna Göre Tescile Konu Olmayan Raporların Alınması

-Tescile Konu İşlemler (İfraz, Tevhid vd.)

-Parsel Düzenleme İşlemleri (Alan Düzenleme, Yol Dengeleme vd.)

-Dengeleme İşlemleri

-2019/13 Şablonuna Göre Tescile Konu Olan raporların alınması

-Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması

-Kadastro Kayıtlarının Aktarılması

-İmar Kayıtlarının Aktarılması

-İmar ve Kadastro Kayıtlarının Düzenlenmesi

 *Otomatik veri giriş ve düzenleme Fonksiyonları

-İmar Dağıtım İşlemleri

-Otomatik Dağıtım,-Grafik Dağıtım

-Tek Seferde Birden Fazla İmar Parseline Dağıtım

-Dağıtım Sorguları ve Raporlar

-Grafik Etkileşimli Dağıtım Sorguları

NETKAMU

-Netkamu Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri

-Sayısallaştırma İşlemleri

-Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması

-Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması

-Çoklu Güzergah ile çalışabilme

-Hazır Güzergahlar ile çalışabilme (Netpro KTB)

-İfraz Alanlarının(ABC) Belirlenmesi

-Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi ve Dengeleme İşlemleri

-Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması

-Beyannamelerin alınması

-Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması

-Kamulaştırılan Parsellere Göre Grafik Sorguların Yapılması