Sona Erdi

Cumartesi, Aralık 26, 2020 @ 13:00 - Pazar, Aralık 27, 2020 @ 13:00
Ücretsiz

Etkinlik Türü              : Ücretsiz Eğitim

Sertifikasyon              : Hayır

Katılımcı Türü            : Oda Üyesi

Etkinlik Platformu   : ZOOM

Eğitimci                        : Emre Cangür

Eğitim Tarihi              : 26.12.2020- 27.12.2020

Eğitim Saati                : 13.00-17.00

Eğitim İçeriği;
 • Bentley Inroads V8i SS2 Eğitim Programı InRoads Programına genel bakış (General overview)
 • InRoads iş akış şeması (Inroads working diagram)
 • InRoads‘ta yapılan varsayılan proje ayarları (Project Defaults)
 • Semboloji oluşturma (NamedSymboloji Manager)
 • Style oluşturma (Style Manager)
 • Seçenek oluşturma (Preference Manager)
 • Yeni bir yüzey dosyası oluşturma (creating new surface and trangulation)
 • Arazi model gösterimleri (View Surface menu)
 • Kontur oluşturma, eğimharitaları oluşturma (drawing contur, createing slope maps)
 • Yeni bir geometri projesi oluşturma (Geometry projects)
 • Farklı yöntemlerle yatay güzergâh oluşturma (creating horizontal alignment with
 • differentmethods)
 • Kurp ve klotoid hesapları (curveand clothoid calculations)
 • Raporlama (XML Reports) Profil çizimi (Creating Profile)
 • Farklı yöntemlerle düşey güzergâh oluşturma (creating vertical alignment with different
 • methods)
 • Proje kıstaslarına göre düşey kurp ve hat tasarımlarının yapılması (vertical curve design)
 • Profil bilgi bandının yazdırılması (Profile annotations)
 • Yatay ve düşey güzergâhın bilgilerinin yazdırılması (horizontal and vertical annotations)
 • Grafikten güzergâh aktarımı (Import alignment from graphic)
 • Tipkesit menüsünün tanıtılması (Create Template and crossection)
 • Yeni bir tipkesit kütüphanesi oluşturma (template library)
 • Nokta tanımlarının ve koşullarının yapılması (point definitions and constrains)
 • Roadway Designer menüsünün tanıtılması (RoadwayDesigner)
 • Yeni bir koridor tanımlama (define corridor)
 • AASHTO sihirbazıyla ve diğer yöntemlerle dever tanımlama (superelevation)
 • Proje yüzeyinin oluşturulması (creating project final surface)
 • Kesitlerin çizdirilmesi ve üzerlerine bilginotlarının yazdırılması (crossection annotation)
 • Alan ve Hacim raporları (fill and cut calculations, area and volume report)
Program Setup ve Eğitim Dosyaları Linki;
 

 

Eğitime katılmadan önce yukarıdaki linkte yer alan setup dosyalarının kurulması ve eğitime hazır bir şekilde başlanılması gerekmektedir. 

Eğitim katılım linki, HKMO Meslek İçi Eğitim ve Etkinliklere Yönelik Genel Usul ve Esaslar Yönergesi`ne göre yapılacak değerlendirme sonucunda kriterleri sağlayan üyelerimizle 25.12.2020 tarihinde e-posta üzerinden paylaşılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Aralık 2020